Zelfverwezenlijking

Stel je eens voor, dat je altijd vanuit eigen passies, talenten de drijfveren kunt werken en leven. Het Shared Value Centre heeft een benadering en werkwijze ontwikkeld waarmee dit echt kan.

nav. zelf. 07-06
A�LIJNEN-01A�
Zelfverwezenlijking. WiltA�u uw eigen passies en talenten en drijfveren meer centraal stellen in uw werk en leven?
LIJNEN-02A�
A� doxycycline internet order, doxycycline internet order, doxycycline internet order, doxycycline internet order, doxycycline internet order, doxycycline internet order, doxycycline internet order, doxycycline internet order. Community ontwikkeling.A� Wij helpen mensen met het ontwikkelen van werk- en leefgemeenschappen waar mensen zich thuis en mee verbonden voelen.A�
LIJNEN-03A�
Maatschappelijke projecten.Om vervolgens via gezamenlijke activiteiten te ontdekken hoe mensen hun talenten het meest effectief kunnen inzetten. En om te ontdekken welke kaders dit vraagt.
LIJNEN-04A�
Netwerksamenleving En een ieder de leerervaringen en werkende principes hiervan kan benutten en integreren in werk en leven.A�

Wilt u uw eigen passies en talenten en drijfveren meer centraal stellen in uw werk en leven? Dan bieden wij, vanuit het expertisecentrum ‘De Lerende Samenleving’, persoonlijke leerarrangementen op maat waarmee ieder mens kan leren vanuit eigen talent, passie en drijfveren leren leven en werken. Waarmee we ieder mens in staat stellen en ruimte bieden om vanuit eigen passies, talenten en drijfveren bij te dragen. Zodat er een netwerksamenleving ontstaat waaraan een ieder mens volledig vanuit eigen passie, talent en drijfveren bijdraagt.

Hieronder het voorbeeld waarin Bartele Bouma vanuit persoonlijke drijfveren in zijn eigen dorp De Steeg “Samenlevingsgericht Werken” probeert te ontwikkelen. Een ontdekkingsreis met lokale bewoners, ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De leerervaringen uit dit experiment worden via het Expertisecentrum De Lerende Samenleving beschikbaar gesteld aan iedereen die wil bijdragen aan maatschappelijke transformatie.
zelfverw film still
Gebiedsgericht werken vanuit de Boecop.
Linked Here pay fo research paper.