Waarom Shared Value Centre

Onze ervaring is dat het oplossen van maatschappelijke vraagstukken alleen kan als we de drijfveren, passies en talenten van mensen weer centraal stellen. Door mensen vanuit vanuit de organisaties waar ze werken ( werkgemeenschappen ) en/of de lokale context waarin ze leven (leefgemeenschap) uit te nodigen, het vertrouwen te geven, te legitimeren, de randvoorwaarden te creëren om zelf initiatieven te ontplooien die zowel aansluiten op eigen drijfveren en talenten als voor de samenleving van betekenis zijn. En de leef- en werkgemeenschappen die dan ontstaan op maat te ondersteunen, zodat ze organisch kunnen groeien en verduurzamen en bij kunnen dragen aan een compassievolle samenleving met welzijn voor iedereen en een samenleving waarin iedereen meedoet.

Als je het werken vanuit maatschappelijke waarden centraal stelt gaat het voor betrokken mensen telkens om de vraag: wat draag jij daar dan aan bij? Wat is jouw passie, wat zijn jouw drijfveren, wat is jouw talent? Werken vanuit je hart. Hoe kan jij bijdragen aan dit perspectief? Waartoe voel jij je geroepen? Hierbij gaat het dus niet meer direct over organisatiebelang en doel en kun je je als professional ook niet meer daar achter verschuilen. Het Shared Value Centre is er op gericht op mensen te ondersteunen in onderlinge samenhang maatschappelijke waarde te creëren. En daarbij enerzijds de energie van de betrokken mensen te benutten, en anderzijds slim gebruik te maken van de middelen, wet en regelgeving die hiervoor beschikbaar te maken is. Deze manier van samen werken tussen bewoners, professionals, ambtenaren, ondernemers vraagt om een gezamenlijke referentie. Dat doe we door met elkaar een gedeeld een lonkend toekomstperspectief te maken, dat kan dienen als gezamenlijke focus. Van daaruit kun je vervolgens samen, met alle partners, een gedeelde maatschappelijke opdracht formuleren en tot rol invulling komen. Mits de betrokken managers deze manier van werken legitimeren, en faciliteren met een passende ondersteuningsstructuur.

Het Shared Value Centre is in essentie gericht op de transformatie van het probleem gestuurd oplossen van maatschappelijke vraagstukken, naar het perspectief gedreven samen werken en samen leven. Door het centraal stellen van eigen passies, talenten en drijfveren en mensen en organisaties te verbinden aan een maatschappelijk perspectief, en ze vervolgens te faciliteren hier naar te leren (samen) leven en (samen)werken.
This Post professional college paper writers.