Organisatie ontwikkeling Volksgezondheid gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht probeert alle kansen aan te pakken om gezondheid onder de aandacht te brengen. De gemeente wil samen bouwen aan een gezonde toekomst in plaats van ‘het managen ‘ van wat er in de stad gebeurd.
Bewoners in staat stellen om de samenleving te laten floreren vraagt om een andere rol en andere competenties van de overheid, in de casus Fietskriebels wordt mooi in beeld gebracht hoe deze nieuwe rol er in de praktijk uitziet.

Transformatiefilm
Deze film toont, aan de hand van de casus Fietskriebels, hoe de gemeente Utrecht in de rol van netwerkontwikkelaar en procesregisseur het initiatief heeft genomen, om samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven en bewoners aan maatschappelijke waarde te werken. Daarnaast geeft de film inzicht hoe je als gemeente, via regievoering op het centraal stellen van een maatschappelijk perspectief, meer synergie voordelen, een hogere SROI, en versterking van de samenwerkingsrelaties kunt komen.

Dialoog over de werkende principes
De transformatiefilm is gemaakt om met alle betrokken partners te kunnen reflecteren op de succesfactoren en werkende principes. Om vervolgens met elkaar in dialoog te gaan over het lonkende perspectief en wat het vraagt om het samenwerken aan maatschappelijke waarde te versterken. Zowel het navigeren naar de casus, het maken van het script, als de dialoog over de werkende principes is in cocreatie tot stand gekomen met alle betrokken partners. Opvallend was dat er zonder concreet plan vooraf van de gemeente, een prachtig waardegedreven initiatief tot stand kwam. De belangrijkste werkende principes en succesfactoren zijn: actiegerichtheid, bottum up vanuit de vindplaats werken, gemeente faciliteert en legitimeert netwerkpartners, en gemeente directie faciliteert en legitimeert de procesregisseur. Energie van de Tour de France als verbindende factor. De volgende stap is om op ‘eigen energie’ deze werkende principes te benutten voor wijkontwikkeling. My Latest Blog Post custom college papers.