Provincie Gelderland, gebiedsgericht werken Hattemerpoort

Provincie Gelderland staat voor belangrijke natuuropgaven. Om aan deze opgaven te kunnen voldoen heeft ze haar partners uitgenodigd om uit naam van de provincie de rol van procesregisseur in te vullen. GNMF heeft de handschoen opgepakt voor de natuurontwikkeling in het gebied Hattemerpoort. het Shared Value Centre heeft het GNMF gevolgd in hoe ze deze rol heeft ingevuld. En een film gemaakt zodat de leer- en Ontwikkelpunten overdraagbaar zijn en benut kunnen worden voor andere gebieden.

De belangrijkste leer en ontwikkelpunten zijn: de provincie moet meer duidelijke kaders stellen, en meer integraal werken. Integraal door kaders van natuurontwikkeling te synchroniseren met recreatie en landbouw. Dan kan GNMF effectiever werken en wellicht haar rol binnen de afgesproken planning realiseren. Deze inzichten worden nu benut voor beleidsontwikkeling en organisatie ontwikkeldoeleinden. Web Link buy college papers online.