Participatie van vluchtelingen

Het COA haar primaire doel is het opvangen van vluchtelingen. Daar waar tot een aantal jaren geleden 70% van de vluchtelingen terug moest, mag door de internationale onrust nu 70 % blijven. Dit vraagt van het COA en gemeenten meer aandacht voor participatie. De meeste gemeenten komen echter pas in actie op het moment een vluchteling een woningen in hun gemeente krijgt.

Het Shared Value Centre heeft het COA aangeboden om lokale participatienetwerken/ communities te ontwikkelen tussen bestaande uit nieuwkomers, COA medewerkers, gemeente ambtenaren, lokale organisaties en bedrijfsleven. Doel van deze netwerken is om vluchtelingen zo vroeg als mogelijk kennis te laten maken met onze cultuur. Op basis van een work4life filosofie.

In Almelo, Borne, Rheden hebben we in een zeer korte tijd lokale netwerken ontwikkeld waar veel participatie mogelijkheden voor vluchtelingen uit zijn ontstaan. Belangrijke succesfactor was het faciliteren van ontmoetingen tussen nieuwkomers en vertegenwoordigers van lokale organisaties. Netwerkbijeenkomsten met als doel lokale organisaties in staat te stellen betreffende nieuwkomers stappen te laten zetten richting hun perspectief op volwaardig burgerschap. De volgende stap is om met elkaar tot een faciliterende regionale en integrale aanpak te komen. Review write my admission essay.