Organisatieontwikkeling gemeente Oss
De gemeente Oss wil transformeren naar een faciliterende overheid. Een overheid die haar burgers en medewerkers in staat stelt vanuit eigen passies en talenten te leven en werken. Dit vraagt om een perspectief gedreven samenwerking tussen bewoners, maatschappelijke organisaties en gemeente.

Transformatiefilm
De casus Samen Kracht Oss laat op een mooie manier ervaren wat dit in de praktijk van de overheid en maatschappelijke organisaties vraagt.
Deze casus over Lesley laat ervaren hoe belangrijk perspectief voelen is. Perspectief voelen geeft richting in het leven en helpt bij het keuzes maken. Voor personen als Lesley is het dan van cruciaal belang dat er een vertrouwensrelatie is met de mensen die je daarbij ondersteunen. In dit geval is dat de casemanager Paulien. De persoonlijke betrokkenheid van Paulien zowel met Lesley als met het multidisciplinaire team maakt dat Paulien haar rol goed kan invullen.

Dialoog over de werkende principes
In het maken van de film werd heel erg duidelijk dat er veel spanning staat op het werken vanuit vertrouwensrelaties en persoonlijke betrokkenheid en het uitvoeren van beleid. Paulien kan haar vertrouwensrelatie en interventiekracht alleen uitbouwen als andere professionals via haar met Lesley schakelen. Hier is het top down organisatiesysteem nog niet op ingericht. En vraagt persoonlijke betrokkenheid van  ambtenaren, zeker in het geval van kwetsbare burgers.  Het bottum up, van mens tot mens, en van hart tot hart leren werken en samenleven is het  belangrijkste inzicht dat deze casus heeft opgeleverd. En wordt nu gebruikt voor organisatie ontwikkeling.