Organisatieontwikkeling gemeente Nijmegen
De gemeente Nijmegen streeft naar een netwerksamenleving. Een samenleving waar en ieder vanuit eigen kracht en talent kan bijdragen. Dit vraagt om te weten wat er in de lokale samenleving speelt, om onderdeel van de stad te kunnen zijn.
De gemeente Nijmegen is op zoek naar nieuwe instrumenten om inzicht te geven wat de nieuwe rol van faciliterende overheid in de praktijk betekent, en wat voor mogelijkheden dit medewerkers en bewoners biedt.
In de Casus Griftdijk komt mooi naar voren hoe de gemeente op een integrale en inclusieve manier het huisvestingsvraagstuk rond statushouders heeft opgepakt. Niet als voorheen door het te benaderen als huisvestingsvraagstuk, maar door van begin af aan ook de wijk, en de scholen te betrekken, waardoor zowel draagvlak en burgerparticipatiegraad van burgers enorm groot is, en de statushouders zich welkom voelen in de wijk.

Transformatiefilm
In de transformatiefilm; ‘welkom to the neighborhood’ wordt prachtig zichtbaar hoe de gemeente de wijkbewoners in Lent ge├»nformeerd heeft over de huisvestings- en partcipatieopgave rond Eritreese jongeren. Over hoe buurtbewoners vervolgens het initiaitef hebben genomen om de jongeren een warm welkom te bieden, waaronder via welkomstpakketten en sportactiviteiten. En wat het effect hiervan is op de leefbaarheid in de wijk, zowel bij bewoners als de betreffende jongeren.

Dialoog over de werkende principes

Belangrijke succesfactor is het leren samenwerken vanuit de praktijk. Waarbij een ieder in staat wordt gesteld op een authentieke manier een bijdrage te leveren. Dit vraagt elke keer weer om gezamenlijk ervaringsleren. Dit vraagt om mensen met initiatief en bewegingsruimte. En om het besef dat je vooraf nooit kunt weten hoe het precies uit gaat pakken, en dat vooraf uitgebreide beleidsplannen en projectplannen maken in toenemende mate geen uitkomst meer biedt.