Netwerksamenleving

Stel je eens een samenleving voor waarbij iedereen zou samenwerken aan het creëren van maatschappelijke waarde. Waarmee een ieder vanuit eigen kracht zijn functionele bijdrage kan leveren en integrale oplossingen met heel veel functionele doelen tegelijkertijd worden gerealiseerd. Het Shared Value Centre faciliteert mensen en organisaties om op deze manier met elkaar samen te werken en samen te leven.

 
Netwerksamenleving. Streeft u naar een samenleving waarin ieder mens en organisatie vanuit eigen waarde en talent bijdraagt aan de wereld waarin we leven. Met als resultaat een compassievolle en bloeiende netwerksamenleving met welzijn voor iedereen?
 
Zelfverwezenlijking. Dan bieden wij persoonlijke leerarrangementen op maat waarmee ieder mens kan leren leven en werken vanuit eigen talent, passie en drijfveren.
LIJNEN-02 
Community ontwikkeling. En ontwikkelen een voedingsbodem waar op een organische wijze inclusieve communities (leef-en systeemwereld) ontstaan met mensen die voor elkaar zorgen en zich in willen zetten voor onze samenleving.
LIJNEN-03 
 Maatschappelijke projecten. En faciliteren wij het proces zodat deze communities via ervaringsleren tot nieuwe maatschappelijke verhoudingen en rollen komen. Waarmee mensen en organisaties duurzaam in staat zijn met elkaar samen te leven en te werken aan een bloeiende en compassievolle netwerksamenleving met welzijn voor iedereen.

Streeft u naar een samenleving waarin ieder mens en organisatie vanuit eigen waarde en talent bijdraagt aan de wereld waarin we leven. Met als resultaat een compassievolle en bloeiende netwerksamenleving met welzijn voor iedereen?
Wij helpen om via maatschappelijke projecten maatschappelijke waarde te creeren en te verduurzamen. Door de werkende principes van de projecten te vertalen in een ondersteuningsstructuur met legitimatie en ontwikkel- en leerarrangementen voor alle betrokken en nog te betrekken mensen.
Zodat deze leef/werkgemeenschappen organisch gaan groeien en maatschappelijk rendement en effect exponentieel groter worden.
En uit kunnen groeien tot compassievolle en bloeiende netwerken met welzijn voor iedereen. En een ieder de leerervaringen en werkende principes hiervan kan benutten en integreren in werk en leven.

Veel organisaties en mensen zijn op zoek naar hun nieuwe rol welke aansluit bij bovengenoemde principes van de netwerksamenleving. Voor het ondersteunen van deze mensen en organisaties heeft het Shared Value Centre het expertisecentrum ‘De Lerende Samenleving’ ingericht. Aan de hand van de volgende transformatiefilms en casusbeschrijvingen kunt u zien hoe gemeenten gebruik maken van de Shared Value Methodiek en instrumenten van de Lerende Samenleving voor maatschappelijke transformatie.

Oss
Berkelland
Dordrecht
Oss. Ontwikkeling van multidisciplinaire teams die perspectief gedreven samen werken, casus Samen Kracht Oss

Berkelland. Ontwikkeling gebiedsgericht werken met  Moestuin Neede als voertuig
Dordrecht. Ontwikkeling rol van procesregisseur bij complexe maatschappelijke opgaven, casus  meerlaagsveiligheid 
 Nijmegen
 Utrecht
Nijmegen. Wat vraagt de ontwikkeling van een netwerksamenleving, casus Griftdijk; welkom to the neighbourhood!
Utrecht. Samen werken aan een gezonde toekomst met de Tour de France als impuls.

  Websites dissertation writing service.