Maatschappelijke projecten

Stel je eens voor dat je vanuit je functie projecten mag ontwikkelen die optimaal aansluiten bij je persoonlijke drijfveren en talenten. En dat de organisatie waar voor je werkt je optimaal faciliteert het beste uit je zelf te halen. En dat iedereen in het project in staat gesteld wordt op deze manier met je samen te werken. Dan zullen deze projecten zowel op zelfverwezenlijking als in termen van maatschappelijk rendement uitstekend scoren.

Het Shared Value Centre faciliteert projecten om op basis van persoonlijke betekenisgeving samen te werken aan maatschappelijke waarde.

LIJNEN-03 
Maatschappelijke projecten.Wilt u een maatschappelijk project starten om samen met bewoners, overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisorganisaties maatschappelijke waarde te creeren?
LIJNEN-04 
Netwerksamenleving Wij helpen om via maatschappelijke projecten maatschappelijke waarde te creeren en te verduurzamen. Door de werkende principes van de projecten te vertalen in een ondersteuningsstructuur met legitimatie en ontwikkel- en leerarrangementen voor alle betrokken mensen. Zodat deze leef/werkgemeenschappen organisch gaan groeien en maatschappelijk rendement en effect exponentieel groter worden. 
 LIJNEN-01 
Zelfverwezenlijking. Waarmee we ieder mens in staat stellen en ruimte bieden vanuit eigen passies, talenten en drijfveren bij te dragen.
LIJNEN-02 
 Community ontwikkeling.  Zodat er een compassievolle en bloeiende netwerksamenleving kan ontstaan met welzijn voor iedereen.
Wilt u een maatschappelijk project starten om samen met bewoners, overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisorganisaties maatschappelijke waarde te creeren?
Wij verbinden in de praktijk mensen uit de leef- en systeemwereld aan elkaar om in onderlinge samenhang en via ervaringsleren maatschappelijke waarde te creeren.
Om vervolgens via gezamenlijke activiteiten te ontdekken hoe mensen hun talenten het meest effectief kunnen inzetten. En om te ontdekken welke kaders dit vraagt.
En faciliteren wij het proces zodat deze communities via ervaringsleren tot nieuwe maatschappelijke verhoudingen en rollen komen. Waarmee mensen en organisaties duurzaam in staat zijn met elkaar samen te leven en te werken aan een bloeiende en compassievolle netwerksamenleving met welzijn voor iedereen.
Hieronder voorbeelden van hoe regionale overheden het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben gefaciliteerd in het ontwikkelen van maatschappelijke projecten. In dit geval gericht op het oplossen van werkloosheid (arbeidsmarktregio Groningen) en gebiedsontwikkeling (provincie Gelderland).
Afbeelding3
Werken en samenwerken in Duitsland, over het gezamenlijk oplossen werkloosheid in de grensregio.
Evaluatiefilm Ontwikkeling Hattemerpoort, over de samenwerking tussen GNMF en provincie bij gebiedsontwikkeling.