Bartele Bouma

Bartele BoumaMijn talent is het organiseren van duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Van grote corporate organisatie vraagstukken gerelateerd aan strategische samenwerking en organisatieontwikkeling tot kleine individuele vraagstukken als het organiseren dat mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt zelfstandigheid in werk en inkomen kunnen genereren.
Ik heb de afgelopen jaren mijn talent ingezet als maatschappelijk ondernemer, als organisatie ontwikkelaar, als talentmanager en matchmaker, als procesbegeleider en als filmmaker.
Verschillende rollen met als overeenkomst dat telkens persoonlijke betekenisgeving (passies, talenten, ambities) in relatie tot maatschappelijke ontwikkeling centraal staat.
Bij mijzelf en in mijn werkwijze.
Op basis van deze ervaringen heb ik een procesaanpak ontwikkeld voor maatschappelijke transformatie.
Een ‘experience based’ aanpak waarin ik mijn ervaring als maatschappelijk ondernemer en burgerinitiatiefnemer (leefwereld) combineer met mijn broedplaats methodiek van Cosensis gericht op het ontwikkelen van strategische samenwerkingsverbanden (systeemwereld).

Geïnteresseerd? Graag deel ik mijn expertise en ervaringen. Of kom langs bijeen van onze netwerkbijeenkomsten in De Boecop, daar kunnen we van alles vertellen over de werkende principes achter het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en/of complexe organisatievraagstukken. Of je helpen om vraagstukken die je persoonlijk aan het hart gaan op te lossen.

Jan Hof

Mijn droom is een compassievolle samenleving met welvaart en welzijn voor iedereen. Een samenleving waar mensen de mogelijkheid hebben hun talent en potentie volledig te benutten en vanuit hun eigen drijfveren daar betekenis aan geven. Mijn eigen talent is het enthousiasmeren en verbinden van mensen en daarmee een groot netwerk te realiseren. Binnen de Shared Value benadering zet ik mijn talent als verbinder in om mensen bijeen te brengen bij maatschappelijke projecten waar wij samen betekenis aan geven. Binnen deze projecten krijgen mensen de mogelijkheid om vanuit hun eigen dromen en talent via ervaringsleren persoonlijke betekenis te geven. Hierbij worden door publieke organisaties en maatschappelijk betrokken bedrijven randvoorwaarden gecreëerd om dit samen mogelijk te maken.
Ik draag bij aan dit samenspel door mensen een gezamenlijk perspectief en een veilige ruimte te bieden om samen te werken. Op die manier wil ik mijn bijdrage leveren aan de maatschappelijke transformatie. Mijn talent heb ik ontwikkeld door te beginnen bij mijn persoonlijke transformatie. In 2011 heb ik daarom besloten de schijnbaar veilige systeemomgeving los te laten en op zoek naar de veiligheid in mijzelf door te werken vanuit mijn innerlijke kracht en te ontdekken op welke wijze ik persoonlijk waarde toevoeg aan onze samenleving. Het netwerk van CRKL is daar een resultaat van. CRKL biedt een veilige ruimte voor innoverende leiders om te leren en reflecteren en samen maatschappelijke vernieuwing te realiseren.
Jan Hof

Geni Horstink

DSC5743
Ik werk al langer aan vernieuwing in het sociale domein. Onder mijn rol als procesbegeleider ligt een stevig inhoudelijk fundament. Dit is gelegd tijdens de jarenlange ervaring die ik opdeed bij een welzijnsorganisatie en daarna als extern adviseur voor onder meer de gemeentelijke overheid. Zo werkte ik aan wijkontwikkeling, multidisciplinair samenwerken met zorg- wijkteams en heb ik brede ervaring op inhoudelijke gemeentelijke thema’s (welzijn, sociale zaken, vergunningen, maatschappelijke voorzieningen).
Ik draag bij aan een succesvol samenspel tussen overheid en burger en help organisaties meer en beter samen te werken door belemmerende patronen te doorbreken. Daardoor lukt het om sámen met in plaats van vóór de samenleving vraagstukken op te lossen. Mijn kracht en talent is om mensen mee te nemen in de omslag van top-down naar samen, zij nemen eigenaarschap op zich.
Mijn kern en passie is het ontwikkelen van onderop vanuit het maatschappelijke perspectief en via het aanboren van talenten en dromen van mensen. Via ervaringsleren. Daardoor zie ik verandering in het hele systeem en van totaal nieuwe vormen van bewonersparticipatie en innovatie samenwerking met burgers en professionals.
De Shared Value benadering is voor mij een unieke, maar vooral een heel gedegen manier om leren en ontwikkelen op zowel individueel, organisatie en maatschappelijk niveau mogelijk te maken. Dat zorgt er voor dat er echt transformatie plaatsvindt, met minder noodzakelijke inzet van mij, maar met meer effect dan voorheen.
Your Domain Name dissertation-help.co.uk price.