Organisatieontwikkeling gemeente Dordrecht
De gemeente Dordrecht wil investeren in de competentie ontwikkeling van haar medewerkers. Competenties die aansluiten op wat de huidige samenleving vraagt van de rol van de gemeente. De casus meerlaagsveiligheid geeft een succesvoorbeeld van hoe de gemeente de rol van ‘procesregisseur van maatschappelijke ontwikkeling’ heeft ingevuld.

Transformatiefilm
De film meerlaagsveiligheid laat zien hoe belangrijk het is, in dit geval op het thema veiligheid, om niet vanuit domeinen te organiseren maar juist het gebied centraal te stellen. In dit geval Dordrecht. Door de waterveiligheid van Dordrecht centraal te stellen is het vanzelfsprekend geworden om een en ander vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. vanuit de mogelijkheden in het stroomgebied, de veiligheid van de stad, het informeren en betrekken van bewoners en het leren van de ervaringen voor andere gebieden. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen maatschappelijke partners met de gemeente als een natuurlijke spin in het web. In de rol van procesregisseur.

Dialoog over de werkende principes
De belangrijkste opbrengst van de dialoog tussen maatschappelijke partners in Dordrecht is het belang van gebiedsgerichte samenwerking. En dat dit dus betekent dat eigen beleid ten dienste moet staan moet zijn aan de veiligheid van het gebied. En dat dit dus om persoonlijke betrokkenheid, samenhang en bottum up werken vraagt. En dat de rol van de gemeente daarom cruciaal is. De volgende stap is dat de gemeente deze cruciale rol op meerdere thema’s wil ontwikkelen.