Gebiedsgericht werken De Boecop

Elke verandering begint met een eerste stap. Met mensen die zich geroepen op een andere manier betekenis te geven aan de wereld om zich heen. Het Shared Value Centre is ontstaan uit de persoonlijke betekenisgeving van de initiatiefnemers die op samen op zoek zijn gegaan naar meer compassievolle manieren van omgang met talenten van mensen in werk en leven. De initiatiefnemer van de methodiek is Bartele Bouma, samen met Jan Hof en Geni Horstink hebben zij vervolgens de procesaanpak geschikt gemaakt voor het faciliteren van maatschappelijke transformatie processen. De Initiatiefnemers hebben succeservaringen op het gebied van recruitment, netwerkzorg ontwikkeling, wijkgericht werken, arbeidsbemiddeling en persoonlijk leiderschap. De focus van het Shared Value Centrum ligt daarom in eerste instantie op thema’s gerelateerd aan werk, sociale domein en gebiedsgericht werken. In het bijzonder op overheden die op zoek zijn naar hun nieuwe rol.

Bartele Bouma, de grondlegger van de Shared value benadering streeft naar een compassievolle samenleving met welzijn voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen meedoet. Om deze droom in de praktijk te brengen is hij vanuit de Boecop, een voormalige kerk en pastorie in zijn eigen dorp, een maatschappelijk initiatief gestart om met bewoners, ondernemers, met behulp van de Shared Value methodiek, in de praktijk te ervaren hoe dit te realiseren is.

Vanuit de Boecop ontwikkelen we momenteel samen met bewoners, ondernemers, professionals van maatschappelijke organisaties en ambtenaren een maatschappelijke business case.
De werkwijze van de Shared Value Centre staat ondertussen onder brede belangstelling en wordt ondersteunt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het AO fonds.

De volgende stap is het daadwerkelijk realiseren van deze maatschappelijke business case.
Ter ondersteuning hiervan hebben we vanuit De Boecop het Expertisecentrum De lerende samenleving in het leven geroepen. Vanuit dit Expertisecentrum ondersteunen we met leer- en ontwikkelarrangementen en procesregie op het gebied van samenlevingsgericht werken, persoonlijke transformatie en organisatie ontwikkeling. Met deze arrangementen krijgt zowel de Boecop een stevige inbedding in de lokale samenleving en stellen we tevens andere gemeenten en wijken in staat, om aan de hand van onze werkende principes, de netwerksamenleving met elkaar vorm te geven.
Bij onze interventies, het benutten van werkende principes en in beeld brengen van manifestaties van samenlevingsgericht werken maken we graag gebruik van Toff, eveneens een maatschappelijk initiatief, en ons communicatie bureau voor maatschappelijke transformatie.
Straight From The Source help me with my dissertation.