De Blauwe Wijkeconomie Spijkerkwartier

Bewoners van het Spijkerkwartier in Arnhem hebben het initiatief genomen om een wijkeconomie te ontwikkelen. Op basis van een waardeninventarisatie worden projecten in de wijk ontwikkeld die zowel aansluiten bij de drijfveren en talenten van de bewoners als de wijk ten goede te komen.

Veelal sluiten initiatieven uit de wijk slecht aan bij de beleidsagenda, -doelen en wet- een regelgeving van lokale overheden. Het Shared Value Centre heeft de initiatiefnemers geholpen met het initiƫren van een initiatiefgroep. De initiatiefgroep bestaat uit gemeente, UWV, Alliander en de Hogeschool Arnhem Nijmegen en legitimeert en faciliteert waar mogelijk de bewoners met het realiseren van hun projecten.

Een van de projecten betreft Hotel Spijkerbed, een wijkhotel. Met dit initiatief bieden bewoners gasten de gelegenheid om gedurende hun bezoek onderdeel van de wijk te worden. De ene bewoner biedt een slaapplaats, de ander het ontbijt en weer een ander faciliteert activiteiten in de wijk.

Het Shared Value Centre ondersteunt de initiatiefnemers met het enthousiasmeren en betrekken van buurtbewoners als partners. Een initiatief van en door bewoners heeft meer kans van slagen en kan verduurzamen in de wijk. De volgende stap is gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke value case met alle partners, inclusief de lokale overheid en maatschappelijke partners, als basis voor inbedding en verduurzaming in de wijk. Try This Out order custom dissertation.