Arbeidsmarktregio Groningen

De Arbeidsmarktmarktregio Werk in Zicht Groningen is er op gericht om werkzoekenden en werkgevers in staat te stellen arbeidsmarktvraagstukken duurzaam op te masters dissertation essay help lossen. Door netwerken te ontwikkelen, kennis te delen, te faciliteren bij een integrale manier help with my assignment van werken, en bruggen te slaan om gemeenteoverstijgend te werken.

Belangrijke uitdaging daarbij was om op regioniveau tot een gezamenlijke werkwijze te komen.
Het Shared Value Centre heeft geholpen om per subregio succesvolle projecten in beeld te brengen, en deze film als procesinterventie te benutten. Door aan de hand van de film met elkaar in dialoog te gaan kwamen de werkende principes bovendrijven. Die aan de basis hebben gelegen van een gezamenlijke missie en visie.

Belangrijke werkende principes waren: klein beginnen, urgentie duiden, aansluiten op lokale context, successen delen en leren van elkaar. Deze werkende principes worden momenteel benut om de werkloosheid in de grensregio op te lossen en om de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio te versterken. Accountmanagers gebruiken deze transformatiefilm actief om met lokale partners in dialoog te gaan over gezamenlijke oplossingsrichtingen. Try This buy uk dissertation essays. Go Here kamagra gel uk, kamagra gel uk, kamagra gel uk, kamagra gel uk, kamagra gel uk, kamagra gel uk, kamagra gel uk, kamagra gel uk. buy uk dissertation format.